Komistuskivid tervendajaks saamisel

See on minu meelest parim tekst kõigile, kes tegelevad tervendamisega. Kõigil tervendajatel tuleb üles mingil hetkel mitmeid erinevaid hirme, mis vajavad lahendamist  ja mis on seotud, kas  selle või eelmiste eludega. Allolev tekst on väga hariv ja juhendav. See on nagu tervendaja ABC.

Jeshua, kanaldatud Pamela Kribbe poolt…

Kallid sõbrad, kes te olete mind, teie vana sõpra, kuulama tulnud. Ma tervitan teid suure rõõmu ja õnnetundega. Ma olen Jeshua. Ma olen olnud teiega oma eluajal Jeesusena Maa peal. Ma olen olnud inimene ja ma tean kõigest, mida teie inimestena maises kehas ja maises elus peate läbi elama. Ja ma olen tulnud siia selleks, et aidata teil mõista, kes te olete.

Paljud teist, kes te olete praegu siin või loete seda teksti hiljem, on valgustöötajad. Te olete valguse inglid, kes on unustanud, oma tegeliku olemuse. Te kõik olete läbinud Maal palju katsumusi. Ja ma tunnen neid katsumusi oma kogemusest.

Oma hinge teekonnal olete te jõudnud punkti, kus te lõpetate ühe elude tsükli. Sel hetkel ühendute te üha enam ja enam kõrgema Minaga, kes te tegelikult olete, Minaga, kes on sõltumatu ajast ja ruumist. Te läbite praegu protsessi, kus te lubate oma kõrgema, mittemateriaalse Mina, oma maisesse olemusse, oma igapäevaellu.

Teil on endiselt raske olla püsivas ühenduses oma kõrgema Minaga, kuna te olete unustanud, et teie tegelik olemus ongi see valguse allikas. Hoolimata sellest, olete te kõik alustanud teekonda enda sisemusse ja sel teel olete te tundnud kutset aidata teisi nende teekonnal sisemise kasvu ja eneseteadlikkuse tõusu suunas. See vajadus aidata ja jagada oma kogemusi teistega on loomulik, eriti valgustöötajatele. Te kõik olete sündinud õpetajate ja tervendajatena.

Hetkest, mil te võtate enda peale teiste juhatamise õpetaja või ravitsejana, on teil suur oht komistada. Need komistuskivid lähtuvad teie väärarusaamadest selle kohta, mida tähendab kedagi spirituaalselt juhendada. Need lähtuvad väärarusaamast tervendamise olemuse kohta ja selle kohta, mis on teie roll tervendajana. Nüüd ma sooviksingi rääkida nendest komistuskividest lähemalt.

 Mis on tervendamine?

Mis on tervendamise põhiolemus? Mis juhtub kui keegi „saab terveks“, olgu siis psühholoogilisel, emotsionaalsel või füüsilisel tasandil? See tähendab, et inimene on jälle võimeline ühenduma oma sisemise valgusega, oma kõrgema Minaga. Sellel ühendusel on tervendav mõju kõigile mina tasanditele – emotsionaalsele, füüsilisele ja vaimsele.

See, mida iga inimene tervendajas otsib, on energiaruum, mis võimaldab tal taasühenduda oma enda sisemise valgusega, osaga endast, mis teab ja mõistab. Õpetaja või tervendaja on võimeline seda ruumi pakkuma, kuna ta on loonud selle ühenduse eneses. Tervendaja käsutuses on sagedus, energeetiline vibratsioon, milles peitub lahendus kliendi probleemile. Olla tervendaja või õpetaja tähendab kanda endas lahenduse energeetilist sagedust ja pakkuda seda kellelegi teisele. Just seda õpetamine või tervendamine tähendabki, ei midagi muud.

See on protsess, mis võib aset leida ilma sõnade ja tegudeta. See on õpetaja või tervendaja energia, milles peitub tervendav mõju. See on sinu valgustunud energia, mis avab kellelegi teisele võimaluse „mäletada“, mida nad tegelikult juba teavad, ühenduda oma sisemise valgusega, oma intuitsiooniga. Just see taasavastamine, ühendumine, võimaldab tervenemisel aset leida. Mistahes tervendamine on tegelikult enese-tervendamine.

Tervendamisel või õpetamisel ei ole tegelikult midagi tegemist spetsiifiliste oskuste või teadmistega, mida on võimalik raamatutest õppida või kursustel omandada. Tervendamise väge ei ole võimalik saada millestki välisest. See peitub „lahenduse sageduses“, mis on olemas sinu energiaväljas sinu enesearengu ja teadvuse selguse tulemusel. Sageli oletete te tervendajate või õpetajatena endiselt haaratud isikliku arengu protsessist. Ometigi on teis juba olemas selgus ja puhtus, mis võimaldab avaldada teistele tervendavat mõju.

On oluline, et te mõistaksite, et see mõju ei ole midagi sellist, mille nimel kõvasti tööd teha. Sinu pakutava energia vastuvõtmine on kliendi otsus. Sina pakud seda läbi selle, kes sa oled, „olles kohal“ kellegi teise jaoks. Aitamine ei seisne oskustes või teadmistes, mille sa oled kelleltki teiselt omandanud, vaid ainuüksi selles, kes sa oled – sa aitad läbi oma sisemise teekonna. Just neis valdkondades, kus sa oled ise sügaval emotsionaalsel tasandil probleemidest läbi läinud, suudad sa teisi aidata. Sinu valgus neis valdkondades on nagu majakas, mis on märgutuleks teistele oma probleemidest väljatulemisel.

Valdkondades, kus sa oled end sügavatest haavadest tervendanud, on sinust saanud tõeline meister, keegi, kelle tarkus põhineb sisemisel teadmisel ja algupärasel kogemusel. Enese-tervendamine, oma sisemiste haavade eest vastutuse võtmine ja nende toomine oma teadvuse valgusse, on võti õpetajaks ja tervendajaks saamisel. Sinu võime ennast tervendada teeb sind valgustöötajaks. See loob sinu olemusse „lahenduse energia“, mis pakub teistele ligipääsu nende enda enese-tervendamise väele.

Kui sa ravid kliente või aitad inimesi oma keskkonnas, „loed“ sa tihti nende energiat. Intuitiivselt häälestud sa kliendi sagedusele teda kuulates, nõu andes või energeetiliste meetodite abil aidates. Samas on klient või inimene, kellega sa töötad, sama aktiivselt sind „lugemas“. Just nagu sina häälestud tema energiale, imab tema teadlikult või mitteteadlikult endasse sinu energiat. Intuitiivselt ta teab, kas see, mida sa teed või ütled, on sinu olemuse ja energiaga kooskõlas või mitte. Nad tunnetavad, kes sa oled oma sõnade ja tegude taga.

Just see, kui klient „loeb“ sind, on reaalse läbimurde kohaks. Kui klient tunneb end sinu juuresolekul turvaliselt ja vabalt, ümbritsetuna teatud tüüpi energiast, mis julgustab teda oma sisemist teadmist usaldama, saab kõigest, mis sa ütled või teed, tervendav jõud. Kui sinu sõnad ja teod ühtivad sellega, kes sa oled, saavad neist armastuse ja valguse kandjad, mis juhatavad kliendi tema enda valguse ja armastuse tuuma juurde.

Kui keegi siiralt sinu abi palub, siis on see inimene avatud sinu kõige puhtamale ja selgemale energiale. See osa sinust ei lähtu raamatutest, mida sa oled lugenud või oskustest, mida oled omandanud. See on isikliku alkeemia tulemus, isiklik teadvuse muutus, millel on unikaalsed tunnused. Ma tahan seda tugevalt rõhutada, kuna valgustöötajate seas (inimeste seas, kes tunnevad tugevat vajadust teisi aidata), näib olevat kalduvus otsida alati uut raamatut, uut meetodit, uut oskust, mis aitaks neil olla parem õpetaja või tervendaja. Tõeline tervendamine on nii lihtne.

Kui ma elasin Maal, andsin ma oma silmade kaudu edasi teatud energiat. Minu silmadest kiirgus midagi, millel oli kohene tervendav mõju inimestele, kes sellele avatud olid. See ei ole maagiline trikk või mingi unikaalne oskus, mida ma omasin. Ma olin ühenduses oma sisemise tõe allikaga. Loomulikult kiirgasin ma jumalikku valgust ja armastust, mis oli minu pärand – just nagu see on ka sinu pärandiks – ja ma puudutasin teisi elusolendeid sellega. Teiega on samuti. Te ei ole minust erinevad. Te olete käinud sama sisemist teed, läbinud samad katsed ja kurbuse, ja viimaks jõudnud samasse punkti kui mina ajal, mil ma elasin Maal. Teist kõigist on saamas teadlikud Kristus-Olendid.

Kristuse energia on teie spirituaalne saatus ja samm haaval olete te seda energiat oma igapäevaellu ühendamas. See on Kristus teie olemuses, kes tervendab ja õpetab, mis on Kristuse energia loomulik mõju. Liiga tihti identifitseerite te end ikka õpilasena, kes istub õpetaja jalge ees, kuulab, küsib ja otsib. Aga ma ütlen teile, et õpilaseks olemise aeg on möödas. On aeg saada meistriks. On aeg usaldada Kristust enda sees ja tuua see energia oma igapäevaellu.

Selleks, et saada üheks Kristusega endas ja et õpetada ja tervendada selle energia kaudu, pead sa mitmest asjast lahti laskma. Need asjad on komistuskivideks õpetajaks/tervendajaks saamise teel. Ma eristan kolme valdkonda, milles need komistuskivid ilmnevad.

 Pea piirkonna komistuskivi

Esimene komistuskivi asub pea või vaimu (mõistuse) piirkonnas. Sa oled väga vilunud asjade analüüsimises ja mingite üldiste arusaamade järgi kategoriseerimises. See võib teatud olukordades väga kasulik olla, kuid sinu mõtlev osa kuulub suuresti siiski duaalsuse maailma. „Duaalsuse maailmast“ rääkides pean ma silmas sellist tüüpi teadvust, mis jagab asjad headeks ja halbadeks, valgeteks ja pimedateks, haigeteks või terveteks, mehelikeks või naiselikeks, sõpradeks või vaenlasteks jne. Sellist tüüpi teadvus armastab eraldada ja sildistada ja ei tunnista kõige aluseks olevat ühtsuse fenomeni. Sellele teadvusele meeldib töötada üldiste reeglite ja loogikaga ning teha nende järgi otsuseid üksikjuhtude kohta. Ta ei aktsepteeri teist, märksa otsesemat lähenemist reaalsusele: intuitiivset või „tunde järgi teadmist“.

Kristuse energia asub väljaspool duaalsust. Kristuse energia moodustab Olemise voolu, mis on polaarsuse allhoovuseks. Kuid mõistus (meel) ei suuda selle müstilise ühtsuse tasendi olemust tabada. Mõistus sooviks Olemise ookeani konkreetseteks osadeks jaotada, kategoriseerides seda sellisel moel, et see muutuks loogiliselt käsitletavaks. Mõistusele meeldib luua struktuure, teooraid, mida reaalsuse suhtes kasutada, mitte lähtuda otsesest kogemusest. Jällegi – vahel on see kasulik, eriti praktilistes küsimustes, kuid mitte nii väga kui räägime tõelisest tervendamisest ja õpetamisest, st tervendamisest ja õpetamisest südame kaudu.

Kui sa lähened oma kliendile teoreetiliselt, püüad sa tema individuaalseid sümptomeid üldistesse kategooriatesse paigutada ja pöördud seejärel teooria poole, selgitamaks välja, mis tüüpi probleemiga on tegu ja millised võiksid olla lahendused. Just seda sa õpidki, kui oled omandanud psühholoogi, sotsiaaltöötaja või mõne muu nõustamisega seotud eriala. Ma ei väida, et see kõik oleks vale. Kuid mida ma palun, on see: kui sa töötad kellegagi professionaalselt või eraelus, püüa lasta lahti kõik mõtted ja loogika, eelarvamused selle kohta, mis on teise probleemi lähtekohaks, ja lihtsalt kuula kogu südamest. Häälestu teise inimese energiale oma sisemisest vaikusest lähtuvalt. Püüa oma südame ja intuitsiooni järgi mõista, kus teine hetkel asub, mis tunne on olla tema sisemaailmas. (Vt kanalduse lõpust juhitud meditatsiooni, kirjeldatu saavutamiseks.)

Tihti on teil palju ideid selle kohta, mida teine peaks tegema, selleks, et oma probleeme lahendada. Sa analüüsid probleemi ja mõtled välja lahenduse. Ja sul võib ka suuresti õigus olla. Aga asja iva on – sinu ideed ei pruugi ühilduda teises inimeses hetkel valitsevate energiatega. Sa võid olla täielikus teadmatuses selle kohta, mida teine parajasti oma sisemaailmas tunneb. Sinu abi on tulemuslik vaid siis, kui sa oled energeetiliselt häälestunud abivajaja hetkeseisundile. Võib juhtuda, et abivajaja vajab hetkel hoopis teistsugust lähenemist kui see, mida sina oma ratsionaalse mõtlemisega oled loonud.

Ma kutsun sind üles nägema ja tundma teist inimest üksnes vaiksest, intuitiivsest lähtekohast sinu sisemuses. Luba endal eemalduda duaalsusest ja täituda Kristuse kaastundlikust energiast. Ma palun teil tervendamisel või õpetamisel olla inspireeritud teise inimese kohalolust.

Sel juhul on lahendus tihti väga lihtne. Mida sinult vajatakse ei ole sinu teadmised, vaid elutarkus. Sinult ei oodata hinnangut, vaid kaastunnet ja sügavat mõistmist. Sa ei ole seal selleks, et pakkuda lahendust autoriteedina. Sa oled seal selleks, et olla armastuse esindaja.

Lubage mul selle teema avamiseks kasutada näidet. Võtame näiteks vanemad, kes soovivad aidata oma lapsi teatud probleemide lahendamisel. Suurema kogemustepagasi tõttu on vanemad võimelised teatud tegude tagajärgi paremini ette nägema kui lapsed. Selle teadmise baasil vanemad tihti hoiatavad oma lapsi; nad soovivad neid kaitsta ja seetõttu soovitavad lastel järgida nende nõuandeid selle kohta, mis on õige ja mis vale. See võib näida hea abistamisvõimalusena mõistuse seisukohast. Ja teatud olukordades on väga mõistlik sel viisil käituda.

Ometigi, väga tihti, kui vanem häälestuks lapsele vaikusest ja intuitsioonist lähtuvalt, selguks, et see, mida laps tegelikult vajab, on midagi hoopis muud. Mida laps kõige enam vajab, on usaldus ja vanema toetus. „Usalda mind, lase mul olla, kes ma olen. Luba mul teha vigu, luba mul komistada, kuid ära kaota usku minusse.“ Kui sa suhtled oma lapsega usaldusest lähtuvalt, julgustad sa teda oma intuitsiooni usaldama. See võib aidata tal teha endale sobivaimat otsust, mis võib sinu vaatenurgast olla täiesti arusaamatu. Aga kui sa siiski otsustad läheneda lapsele seisukohast „mina tean paremini“, tajub sinu laps usaldamatust ja see võib muuta teda sinu suhtes veelgi tõrksamaks. Lapsed „loevad“ sind, kui sa neile abi pakud. Lapsed näevad alati emotsioone sinu sõnade taga. Nad tajuvad sinu varjatud hirmu või hukkamõistu. Tihti nad reageerivadki sellele emotsioonile, mitte sinu sõnadele ja seega võib heasoovlik katse kutsuda esile täiesti ootamatuid tagajärgi. Samas võib vanem käituda „liiga mõistlikult“, olles teadmatuses oma varjatud emotsioonidest ja seetõttu võimetu lapsele avatult ja ausalt lähenema. Sellest probleemist ülesaamiseks peaks vanem loobuma kõigist eelarvamustest ja avanema täielikult lapse emotsionaalsele reaalsusele. Siiralt lapse muresid ja probleeme kuulates on võimalik ehitada suhtlemises sild.

Ma tõin just selle näite, kuna see on nii levinud ja sellega on lihtne suhestuda, kuna me kõik teame, kui raske on toetada oma last usaldavalt ja avatult. See kõik põhineb minnalaskmisel – oma ideede vabastamisel selle kohta „mis peaks olema“, oma soovide ja püüdluste minnalaskmisel ja teise tõeliselt vabastamisel. Kellelegi avatult ja tõeliselt südamepõhjast lähtuvast mõistmisest lähenedes avaneb meil võimalus pakkuda tõeliselt tervendavat väge. Tihti aitab just sinu täielik olukorra aktsepteerimine. Just siis, kui sa ei püüa mõistuse seisukohalt midagi muuta, astud sa teisega tõelisse ühendusse ja avaneb värav armastusele ja kaastundele.

 Südame piirkonna komistuskivi

Teine komistuskivi õpetajaks või tervendajaks saamisel on südame piirkonnas. Süda on Süda paljude energiate kohtumispaigaks. Südame keskus (või tšakra) moodustab silla taeva ja Maa, kõrgemate ja madalamate energiakeskuste või tšakrate vahel. Süda „kogub“ erinevat päritolu energiaid ja on võimeline „nägema“ nende tegelikku ühtsust. Süda võimaldab sul duaalsust ületada ja pöörduda teise poole armastuse ja kaastundega.

Südames paikneb sinu võime häälestuda kellegi teise energiale ja tajuda, mis tunne on see inimene olla. See on empaatia keskus. Seega mängib süda mistahes spirituaalsel õpetamisel või tervendamisel olulist rolli. Paljud teist on loomult empaatilised – teil on loomulik kalduvus tajuda teiste tujusid ja energiaid. See võime on teile suureks abiks inimestega töötamisel.

Ometigi on selle võimega seotud ka oluline komistuskivi. Oma tundlikkuse tõttu võib teil tekkida raskusi enda ja teiste emotsioonide eristamisel. Vahel võtad sa teise energia nii tugevalt endasse, et kaotad enesetaju täielikult. Sa võid soovida kedagi teist nii väga aidata, eriti kuna sa tunned, mida tema tunneb, et teie energiaid võivad seguneda ja sa võtad enda kanda koorma, mis ei kuulu sulle.

Kui see juhtub, tekib tasakaalutus. Sa annad liiga palju. Kui sa lased end kellegi kannatustest kaasa kiskuda, astud sa üle oma piiride. Energia, mida sa annad „liiast“, pöördub sinu enda vastu. Sa annad teisele lisaenergiat, kuid see ei aita kaasa tema probleemide lahendamisele. Klient võib olla võimetu seda energiat vastu võtma või tunda selle suhtes hirmu, või jääb see lihtsalt tähelepanuta. Sina aga oled lõpuks väsinud, tüdinud ja ärritunud.

Sinu keha signaalide ja emotsioonide järgi on võimalik selgeks teha, millal sa annad liiga palju. Millal iganes sa tunned pärast kliendi vastuvõtmist või kellegi abistamist end tühja, ärritunu või raskemeelsena, viitab see sellele, et oled püüdnud liiga palju.

Kui sa pakud õpetust või tervendamist tasakaalustatud lähtekohast, tunned sa end vaba, elava ja inspireerituna. Pärast kohtumise lõppu suudad sa oma energia kergesti tagasi tõmmata ja iseennast tajuda. Sa lased teisel inimesel minna ja teie vahele ei jää ühtki energeetilist niiti või sidet.

Kui energeetiline side siiski säilib, kuna sa nii väga soovid talle head, on sel sinu energiale hävitav mõju. Jäädes kliendi mõju alla, imed sa endasse tema energiaid. Sa annad ennast selleks, et leevendada tema raskusi ja sel teel tekib kergesti kahepoolne emotsionaalne sõltuvus. Klient hakkab sinule toetuma ja sinu heaolu muutub sõltuvaks tema heaolust. See energiate põimumine ei aita klienti ja mõjub sulle laastavalt.

Miks juhtub see nii kergesti kui sa asud inimesi aitama? Miks on nii raske seda komistuskivi vältida, eriti valgustöötajatel? Kust tuleb see tugev ja valulik vajadus tervendada ja parandada, muuta maailm paremaks paigaks? Osaliselt on see loomulik tung selgitatav sinu hinge ajalooga (vt Valgustöötaja seeria). Sul on sisemine missioon tuua sellesse maailma õpetust ja abi. Kuid kalduvus anda liiga palju lähtub sinu sisemisest valust, millest sa täielikult teadlik ei ole. See valu muudab su andmisel „üliagaraks“.

Sinu südames on valu ja kurbus, mis suunab sind otsima uut olemise viisi, uut teadvust, mis on rohkem häälestatud loomulikule jumalikkusele, mis on olemas kõiges elavas. Sa igatsed armastavamat ja rahumeelsemat reaalsust Maal. Oma praeguses kehastuses ei ole sa tulnud siia ego võimalusi avastama. Sa oled sellest väsinud ja kurnatud. Sa oled tulnud oma hinge iidset laulu laulma. Sa oled tulnud taastama rahu, rõõmu, austust ja ühendatust Maal.

Sinu emotsionaalne keha on hirmunud paljude elude mõjul, kui sa püüdsid tuua oma hinge valgust Maale ja seisid seetõttu silmitsi hülgamise ja vastupanuga. Sa oled tulnud siia paljude eelmõjudega aga samal ajal iidset kire lille kandes, mis ei ole närbunud. Sa oled jälle siin! Aga sel korral, valu tõttu, mida te endas kannate, olete te nagu õrnad lilled, kes vajavad rammusat mulda selleks, et kasvada ja õitseda. Pinnas, mida te kõik vajate, on kindel maandatuse tunne ja keskendatus iseendale.

Maandatuse all pean ma silmas, et te olete ajanud oma juured maasse, olete teadlikud sellest, kuidas Maa reaalsus toimib, tunnete elemente, millega teil tuleb füüsilises kehas elades toime tulla. Vahel olete te spirituaalsusesse niivõrd armunud, et unustate enda ja oma keha eest hästi hoolt kanda. Kõrgete ideaalide ja reaalsuse mittetajumise tõttu elate „omas mullis“. Te sooviksite tihti Maa reaalsusest kõrgemale tõusta, kuid ainult läbi Maa reaalsuse, tundes end siin hästi ja koduselt, saab teie hinge energia siin õitseda.

Enesele keskendatuse all pean ma silmas vajadust olla oma tunnete suhtes aus, suhtuda tõsiselt sellesse, mis on teie jaoks õige. Inimesena on teil ego või individuaalne isiksus, mis eraldab teid teistest. Egol on oluline roll. See võimaldab sul oma ainulaadset hinge energiat materiaalsesse reaalsusesse suunata. Sa ei tohi loobuda oma individuaalsusest mistahes „kõrgema hüvangu“ nimel! Sa ei ole siin selleks, et oma ego kõrvaldada; sa oled siin selleks, et lasta oma hinge valgusel läbi ego särada. Sa vajad oma ego selleks, et oma energiat väljapoole realiseerida.

Valu tõttu, mida te oma hingedes kannate, väsimuse tõttu möödunust ja soovi tõttu jõuda Uude Maailma, võite te kaotada maandatuse ja keskendatuse. Te kaldute kutsuma esile muutusi olukordades, mis ole selleks veel valmis, või soovite äratada inimesi tempos, mis ei ole neile jõukohane. Te muutute „andmises üliagaraks“. See agarus võib lähtuda headest kavatsustest ja teiste heaolust hoolimisest. Kuid selle südames on kannatamatus ja rahutus. Sa võid end mõnda aega inspireeritu, kirgliku ja seotuna tunda, kuid mingil hetkel sa pettud ja tunned end kurnatu ja vihasena, kuna oled oma energiaressursid väljakurnanud.

Südame komistuskivi, liiga palju andmise komistuskivi, juurdub reaalsuse mitteaktsepteerimisest sellisena nagu see on. Sinus on kannatamatus ja rahutus, mis muudab minnalaskmise raskeks. Sinu jaoks muutub keeruliseks hoida õiget emotsionaalset distantsi inimestega, keda sa aitad, või põhjustega, miks sa seda teed.

Te olete õpetajad ja tervendajad, teil on Maal oma missioon. Kuid püüdes seda täita – paradoksaalselt – peate laskma minna sellel kohutaval püüdel asju muuta, kuna teie agaruses peitub valu, valu, mis lähtub tundest, et te ei ole siin Maal kodus. Tõeline spirituaalne muutus algab alati aktsepteerimisest. Saamaks õpetajaks või tervendajaks, kes sa olla soovid, tuleb sul oma valu vastu võtta ja seda tervendada. Sa pead sõlmima rahu oma enda sügavaimate hirmude ja vihaga. Kui sa oled seda teinud, näed sa, et tungiv vajadus olla seotud „heade tegudega“, asendub vaikse rahu ja aktsepteerimise tundega. Just siis omandada sa võime tõeliselt tervendada.

Teiste valul ja katsumustel minna lasta ja lubada neile täielikult aega ja ruumi oma protsessi läbimiseks, võib sulle suuri raskusi valmistada. See juhtub seetõttu, et see viib sind tagasi sinu enda üksinduse ja tunde juurde, et oled eksinud selles maises reaalsuses. Erinevus selle karmi ja ebatäiusliku maailma ja sinu unistuste maailma vahel, mis on palju puhtam ja ilusam kui maine reaalsus, teeb sulle sisimas sügavalt haiget. Selle valu eest mitte põgenemine, lubamine sel tulla sinu täielikku teadlikkusse ja sirutada oma inglitiibu selle kohal, on sinu väljakutse.

Kui sa oled teadvustanud oma agaruse aidata ja võidelda heal eesmärgil, ja saanud teadlikuks selles peituvast valust, reaalsuse mitteaktsepteerimisest, saad sa hakata seda kõike vabastama. Niipea kui sa mõistad, et sinu agarus ja kannatamatus tulenevad sisemisest valust ja kurbusest, saad sa lõpetada liiga palju andmise. Sa saad keskenduda iseendale ja leida viise, kuidas iseendaga rahu sõlmida. Sa saad tõeliselt alustada iseendale andmist. Just siis saab sinust täielikult maandatud ja keskendunud valgustöötaja, kes aktsepteerib ennast ja teisi. Ainus õige asi, mida valgustöötajana teha, on muuta oma energia teistele kättesaadavaks. Sa õpetad ja tervendad oma „lahenduse energiat“ kiirates, mis on olemas sinu enda energiaväljas. Tihti tõmbad sa ligi selliste probleemidega inimesi, millest sa ise läbi oled käinud. Sa oled tunginud nende probleemide juurteni ja seetõttu oled sa neis valdkondades saavutanud teadlikkuse ja puhtuse, mis on saanud osaks sinust. Need on sinu valgustatud osad. Need on pühad ja puutumatud ja neid ei ole võimalik kaotada. Nad ei tugine teadmistel, mida sa võid unustada. Mida sul tuleb teistele pakkuda ei ole mõni tööriist või teooria, see oled sina elu poolt töödelduna, sinu kogemused ja julgus oma sisemiste haavadega silmitsi seista.

Sinu „valgustöö“ ei nõu pingutust. See on midagi, mis tundub sulle väga loomulik. Leidmaks oma missiooni, tegevust, milleks sa oled loodud, pead sa olema teadlik sellest, mida sa tõeliselt igatsed, ja tegema asju, mis sind tõeliselt inspireerivad. Seda tehes, teed sa oma energia ülejäänud maailmale kättesaadavaks ja see puudutab ja inspireerib neid tihti ka viisidel, millest sul aimugi pole. Midagi enamat pole tarvis teha. Selle valgustöö jaoks oled sa siia tulnud.

Valgustöötajate eludes, kes tunnevad tasakaalu andmise ja saamise vahel, on rohkem rahu ja rõõmu ja seetõttu kiirgavad nad „lahenduse energiat“ veelgi tugevamalt. Nad on tundlikud ja empaatilised, kuid samas tajuvad nad selgelt oma isiklikke piire. Nad lubavad endale sama lihtsalt vastu võtta kui jagada ja sel teel muutub nii andmise kui saamise vool veelgi võimsamaks.

 Tahte komistuskivi

Nüüd soovin ma rääkida veel ühest komistuskivist õpetajaks/tervendajaks saamisel. Ma olen maininud pea ja südame piirkonda ja soovin nüüd lõpetada selle teema tahte komistuskiviga.

Tahe asub solar plexuses, energiakeskuses, mis asub kõhu lähedal. See keskus või tšakra juhib tegutsemisvõimet, sinu sisemise energia väljapoole füüsilisse maailma avaldumist. Kui tahe on seotud intuitsiooniga, vaikse osaga sinust, mis ületab duaalsust, laabuvad asjad sinu elus kergelt ja pingutusteta. Sa tegutsed sisemisest usaldusest ja teadmisest lähtuvalt. Kui sinu solar plexus (mis on ka ego keskuseks) allub südamele, teed sa tavaliselt asju, mida sulle teha meeldib ja tunned end reeglina rõõmsa ja inspireerituna. Tahe (ehk ego) on sellisel juhul saanud sinu sisemise Kristuse energia pikenduseks.

Teisi aidata püüdes kaotad sa tihti sideme selle energiavooluga eneses. Sinus on osa, mis soovib teha liiga palju. See osa otsib võimalusi saavutada tulemusi asjade taganttõukamisega isegi kui sinu intuitsioon palub sul minnalasta või tagasi tõmbuda. Tihti on see sinu isiklik ego, mis sel juhul nähtavaid tulemusi igatseb. Sel ei ole midagi tegemist teiste aitamisega! Tavaliselt on see seotud kinnituse saamisega, sinu ebakindlusega, mis rebib sind lahti loomulikust tervendava energia voolust, mis on tihti aeglasem ja ettearvamatum kui sa sooviksid.

Sa teed liiga palju, kui sa tunned, et sa töötad väga jõuliselt ja sinu panust ei osata hinnata. Samamoodi tunned sa end puudutatuna teiste hinnangutest, kui oled asjade loomulikku kulgu sekkunud. Sa kaldud teiste inimeste ideedest ja ootustest lähtuma ja tunned hirmu nende silmis ebaõnnestumise ees. Võti oma jõu koondamiseks on mitte midagi tegemises, sisimas väga vaikseks muutumises. Vaid siis, kui sa häälestud oma südamele, saad sa jälle vaadelda olukorda vaiksest ja neutraalsest seisukohast. Sinu hirm ja ebakindlus taanduvad tagaplaanile ja sa võid keskenduda oma kliendi vajadustele.

Tihti ei olegi sul tarvis tema jaoks nii palju teha. Sinu esmane kohustus on olla temaga ja pakkuda talle „lahenduse energiat“ kõige lihtsamal ja otsesemal viisil. Sul tuleb oma kohaloleku väge usaldada isegi siis, kui sa midagi ei ütle. Julge olla selles vaikuses kui sa oled kellegagi koos. Kui sa iseennast usaldad, siis sel konkreetsel hetkel sa tead, mida on vaja öelda või teha. Pea meeles, et juhendamisel on sageli just vähem rohkem.

 Minnalaskmine on armastus

Eelnevalt kirjeldatud komistuskividest ülesaamine kätkeb endas alati teatud tüüpi minnalaskmist. See on liigsest mõtlemisest, liigsest emotsionaalsest haaratusest ja tahte kasutamisest loobumine. Kui sa lased sel kõigel minna ja alistud kõige arukamale ja kaastundlikumale osale endast, leiad sa endast sügava rõõmu ja rahulolu oma tööst õpetaja või tervendajana. Valgustöötajatena nagu te olete, kogete te sügavat eneseteostust ja vabadust. Olles õpetaja ja tervendaja, mis tahes viisil te valite, tunnete te seotust Tervikuga ja ühtsust kõiges Mis On. Tundes end osana sellest „Vaimu kangast“ ja mängides loomulikult oma osa, tunned, et täidad tõeliselt oma missiooni.

 Meditatsioon

Meditatsioon See on harjutus, mis võib aidata sind eelnevalt nimetatud teemadega otsesemalt ja emotsionaalsemalt suhestuda. Istu või leba võimalikult mugavas poosis. Keskendu oma õlalihastele ja kaelale ja vabasta kõik pinged, mis seal on. Tee sama oma ülakõhu, käte ja jalgadega. Seejärel rända oma teadvusega oma jalalabadesse ja tunneta ühendatust maaga. Tunne, kuidas maa sind kannab ja pakub sulle turvalisust. Hinga paar korda kergelt ülakõhuga.

 Nüüd mine oma kujutluses tagasi hetke, kus sa tundsid end väga õnnetu ja masendununa. Vali mistahes hetk, mis sulle meenub. Mine sellega kaasa. Mõtle veelkord sellele hetkele minevikus, sellele, mida sa tundsid.

Seejärel mine „lahenduse energiasse“. Küsi endalt: kuidas sa sellest väljusid? Mis aitas sind kõige rohkem? Energia, mis sind kõige rohkem aitas, võis tulla sinust enesest või kellestki teisest; sel pole tähtsust. Lihtsalt meenuta energiat, mis aitas sind kõige raskemast hetkest üle.

Nüüd lase minevikul minna ja mõtle kellelegi, kes on sulle kallis ja kelle pärast sa praegu muret tunned. See võib olla sinu partner või laps, kolleeg või sõber. Las sel inimesel oma kujutlusse ilmuda ja tunneta tema kohalolu. Siis küsi: kuidas ma saan sind aidata? Mis oleks parim, mis ma sinu heaks teha saan? Kuula oma südamega. Mida ta sulle ütleb või näitab? Tunneta vastust. Las sel endani jõuda.

Lase sel minna ja keskendu jällegi oma jalalabadele, hingamisele, ja tule tagasi praegusesse hetke.

Selle harjutuse eesmärk on saada teadlikuks sellest, mis sind reaalselt emotsionaalses kriisis ja valus aitab. See võib üsna palju erineda sellest, mida sa arvad end aitavat.

Eestikeelne tekst on võetud järgmiselt kodulehelt: http://www.jeshua.net/ee/healing/healing3.htm

Tags: ,