Kuidas juhtida hirmutunnet?

Hirm väljendada oma tundeid? Toon siin mõned näited tunnete ja mõtete juhtimisest.

1. Mida sa kardad, et võib juhtuda, kui sa väljendad oma tundeid? Mis on see kõige, kõige hullem, mis võib juhtuda?

Jätab maha? Ütleb ei? Aga tööta see hirm läbi nii, et sul on tunne, et sa saad hakkama ka ilma selle inimeseta. Tegele sellega nii kaua, kui sul on tõesti ükskõik, kas jätab või ei. Ehk vaata hirmule otsa! Kardad üksi jääda? No aga mõtle, et oledki üksi ja see on okei. See on sõltuvus ja hing tahab sellest sõltuvusest vabaks saada. Kui sa oled ennast sellest hirmust läbi närinud, siis sa ei karda enam teise inimese vastust. Ja väga suure tõenäosusega saab kõik korda, mitte mingit mahajätmist ei toimu, vaid tekib hoopis suurem lähedus. Lisaks selle hirmu läbitöötamisel sa õpid ennast sügavalt mõistma. Suurim hirm on armastusest ilmajäämise hirm. Tunne, et ma ei ole armastatud. Aga armastama peab kõige pealt iseennast. Suurim eesmärk hingel on vabaneda kõikidest klammerdumistest ja sõltuvustest. Mõtle, et need kellelt sa ootad armastust ja seda sulle ei ütle, nemad ise on armastusest ilma jäetud ja ei suudagi sulle seda öelda, nii väga kui sa ka ei ootaks. Nad on ise armastusest tühjad ja mida sa saad teha, on seda ise hakata ütlema ja armastust andma ja jagama.
 

Igasuguse tunnete väljendamise teeb raskeks kiindumus tulemusse, hirm teisepoole reaktsioonile, äraütlemisele, hülgamisele, kriitikale, vihale jne. Sellest saab jagu ainult tööga, töö enesega – tulemusest/kiindumusest vabanemisega. Ükskõik, mis vastuseks tuleb, olen valmis mõlemaks vastuseks – nii jaale, kui eile. Kardan partnerile/kaaslasele rääkida, sest kardan hülgamist, kardan haige olla, sest äkki vallandatakse. Järelikult tuleb tööd teha sellega, et ma ei kardaks ei hülgamist, ega vallandamist nt omandan mitmeid erinavaid oskusi, et millegagi ikka suudan raha tekitada. Kui kardan mahajätmist, siis tuleb enda enesehinnanguga nii palju tegeleda, et tean, et olen huvitav isiksus ja leian uue partneri või kasvan koos olemasoleva partneriga.
Enda väärtust ja enesehinnangut saab tõsta, kui järgida oma sisehäält ja tegeleda hobidega nt tegeleda spordiga, tantsimisega, kunstiga, laulmisega, maaliga, äriga, koolitamisega jne. Teed ennast mingis alas nii tugevaks, et sinu oskusi märgatakse ja neile tekib nõudlus!
 

2. Milliseid tundeid sa väljendada tahaksid? Kas oled oma tunnetega kontaktis? Alusta tasapisi, kasvõi päevikut pidades, igapäev, iga hetk proovi tunnetada, mis tunnet sa parasjagu koged ja ütlegi,et kogen hirmu, kogen üksindust, kogen viha, kogen pettumust, kogen armukadedust jne mine peegli ette ja lausu endale…ma kogen armukadedust…korda seda nii kaua, kuni tunned, et hakkab kergem, lõpuks naerata ja ütle, et armastad end! Kindlasti lausu endale, et MA KOGEN MAHAJÄTMISE HIRMU. Koge see emotsioon läbi, mine läbi sellest, nn põleta läbi. Kogemine loob selle, et mitte sina ise ei ole hirm, vaid sa koged mingit emotsiooni, mis käib emotsionaalkeha juurde, inimeseks olemise juurde. Sest tunded teevad inimesest inimese, mitte tuima roboti. Emotsioonid ja tunded panevad inimesed arenema. KOGEMISEGA sa eraldad ennast emotsioonist, mitte ei samastu sellega ( ei saa üheks, ei kao sinna emotsiooni sisse ära) vaid suudad jääda oma emotsioonide suhtes vaatlejaks.
 

3. Sa vastutad ainult enda tunnete ja tegude eest. Vaatamata sellele, mida sa arvad, et teised võivad tunda, siis tea, et kõik inimesed vastutavad ja peavad vastutama ainult iseeenda tunnete eest. Kui sa jätad midagi teiste tõttu tegemata, kuna sa arvad, et see teeb neile haiget, siis sa paned sellega kannatama nii iseenda, jätad enda vajadused tahaplaanile, kui ka võtad ära teistel nende õppimise võimalused, tunnete kogemised e. kokkuvõttes nende hinge arenguks vajalikud kogemised. See on tegelikult lausa kuritegu nii enda, kui teise suhtes. Jah me peame arvestama teistega ja teiste tunnetega, aga me saame neile kõik ausalt lahtirääkida ja armastaval viisil väljendada oma vajadusi, et keegi ei jääks teadmatusse, miks sa midagi teed.
 

4. AUS JA AVAMEELNE SUHTLUS ON KÕIGE OLULISEM JA ARENDAVAM. KUI SUL ON MILLESTKI PUUDU, SIIS TAAS TULEB OMA VAJADUSTEST TEADA ANDA. Nt sul on läheduse puudus, siis anna sellest ausalt teada ja ehk leiate paarina selleks sobivad lahendused. Kui on raske oma emotsioone ja mõtteid edasi anda, kuna sa ei tunne end nii hästi, siis minge paarina IMAGO teraapiasse või TRE –sse, samuti GORDONI perekool õpetab suhtlemistreenimist. AGA KUI SUHE ENAM EI TOIMI JA OLETE VÕTNUD SELLEST KÕIK, SIIS MINGEGI LAHKU JA LEIAD ENDALE SOBIVAMA PARTNERI või tunned, et soovidki olla üksi ja kulgeda sinna kuhu Elu sind juhatab.
 

5. Üksi olemisel on suurepärased eelised. Sa saad võtta vastu kõik võimalused, mida elu pakub, saad liikuda sinna kuhu soovid, teha mida soovid. Keegi ei piira sind, keegi ei sea oma tingimusi. Õpid tunnetama ennast ja oma vajadusi.
 

6. Kogu suhtlus teistega on tegelikult töö iseendaga, see on protsess, töö, mis saab korda ainult tööga – iseenda tundma õppimisega. Sa võid jätta selle töö tegemise teiste õlule, aga lõppkokkuvõttes jääd sina kaotajaks, sest sina pole õppinud oma tundeid juhtima, ja seljuhul kannatad sina.
 

7. Armastus on mõnes mõttes illusioon – tõeline armastus algab sellest, kui sa armastad iseennast, siis suudad sa märgata armastust igaühes ja igal pool – kogu maailm peegeldab sulle seljuhul armastust vastu – loodus, lapsed, linnud, loomad, taimed, sõbrad, töökaaslased –kõik- terve universum. Armastus on tingimustetus, ei piira kedagi, ei oma kedagi, juhin ainult ennast ja oma elu soovitud suunas.
 

8. Inimesed, kelle suhtes me tunneme suurt tõmmet – on karmasuhted. Eelmistes eludes poolelijäänud ja lõpuni viimata jäänud suhted. See tuli tuleb teie vahel läbipõletada e. see energia tuleb läbi töötada. Tavaliselt seal ongi klammerdumise õppetükid, kinnijäämine teise inimesse. Enese laialivalgumine teise inimesse, teise inimese tahtesse, soovidesse, armastuse teenimise eesmärgil. Tegeleme selle teise inimesega, selleasemel et teha tööd iseendaga.
 

9. Pühendumine suhtes – pühenduda saab suhtes, siis kui inimene on esiteks ennast leidnud ja teiseks pühendumine on OTSUS, sügav sisemine soov. Ma pühendun sellele inimesele, perele, nende vajadustele.
 

10. Oluline on jälgida ennast ja oma klammerdumisi inimestesse, kes meile meeldivad. Tavaliselt soovime me neilt saada nende valgust, julgust, tähelepanu, energiat, armastust, sära, vaikuses olemise oskust, iseseisvust jne. See, mida me teiselt inimeselt ootame, on see, millest me ise puudust tunneme ja mida meil tuleks õppida ise endas looma. Kui me aga igatseme seda inimest endale, enda ellu, siis see on tegelikult teise energiasse tahtevastaselt sekkumine, mis on ühtlasi uue “negatiivse” karma loomine. See mõjutab nii enda kui teise energiaid ja see on mõlemale kannatusi tekitav. Igatsus on tegelikult mõtetu energia raiskamine, see ei muuda midagi. Igatsemine ei too seda inimest meie ellu, küll aga raiskab tohutult energiat ja fookus on endalt suunatud teisele, mis tekitab laiali olekut ja jõuetust teema käsile võtta. Parem rääkige asjad selgeks, kui vähegi võimalik.